Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu
Administracja strony internetowej (dalej Strona) z szacunkiem odnosi się do praw odwiedzających stronę. Bezwarunkowo uznajemy znaczenie prywatności danych osobowych odwiedzających stronę.
Ta strona zawiera informacje o tym, jakie informacje otrzymujemy i zbieramy, gdy użytkownik korzysta ze Strony.
Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci podjąć świadomą decyzję w sprawie przekazanych nam danych osobowych. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie Strony i informacji gromadzonych przez tę Stronę i za jej pośrednictwem. Nie ma ona zastosowania do innych stron internetowych i nie ma zastosowania do stron internetowych osób trzecich, które mogą odnosić się do tej Strony. Informacje, które otrzymujemy na Stronie, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu ułatwienia korzystania z witryny. Strona zbiera tylko dane osobowe, które podajesz dobrowolnie podczas wizyty lub rejestracji na Stronie.
Pojęcie "dane osobowe" obejmuje informacje, które definiują Cię jako konkretną osobę, na przykład imię i nazwisko, adres e-mail lub telefon.
Udostępnianie informacji. Administracja Strony w żadnym wypadku nie sprzedaje ani nie przekazuje danych osobowych Użytkownika, w jakikolwiek sposób, stronom trzecim. Nie ujawniamy również podanych przez Ciebie danych osobowych, chyba że jest to wymagane przez prawo.
Należy pamiętać, że przekazywanie informacji osobistych podczas odwiedzania stron internetowych osób trzecich, w tym stron internetowych firm partnerskich, nawet jeśli witryna zawiera link do Strony lub Strona zawiera link do tych stron, nie podlega niniejszemu dokumentowi. Wszystkie wymiary tej strony są podane w milimetrach. Administracja Strony nie ponosi odpowiedzialności za materiały, towary i działania innych stron internetowych. Proces gromadzenia i przekazywania informacji o charakterze osobistym podczas odwiedzania tych stron jest regulowany przez dokument "Ochrona danych osobowych i prawo do informacji o charakterze osobowym" lub podobny, znajdujący się na stronach tych firm.