Regulamin Sklepu
Definicje: Sprzedawca – WEESHOP Sp. z o.o. ul. 3 MAJA, nr 22, lok. 2C, 40-096 KATOWICE NIP: 6342976374. Klient/ kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.weeshop.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać oraz strona Sklepu na Facebooku. Zamówienia. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta telefonicznie pomiędzy Sprzedawcą a Klientem. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży,
określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
Postanowienia wstępne:
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego Weeshop.
Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
- warunki i zasady składania Zamówień w ramach sklepu internetowego;
- zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
Korzystanie ze sklepu internetowego nie wymaga spełnienia szczególnych warunków sprzętowych i technicznych przez Klienta jak i przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, w celu skorzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży wymagane jest skorzystanie z komputera lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za
pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu.
Automatycznie uważa się, że każdy użytkownik przeczytał regulamin i akceptuję wszystkie obowiązujące tutaj zasady.
Usługi świadczone drogą elektroniczną,
Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Kupującemu możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Sklepu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
Sprzedawca świadczy również na rzecz Kupującego usługę drogą telefoniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów opisanych na stronach Sklepu.
Prawa własności intelektualnej
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
Składanie zamówienia
Złożenie zamówienia: Klient wypełnia odpowiedni formularz, wpisując w puste pola swoje dane.
Operator sklepu kontaktuje się z Klientem, celem potwierdzenia zamówienia i uzupełnienia danych do dostawy. Realizacja zamówień odbywa się codziennie (za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).
Zamówienie zostanie wysłane w przeciągu najbliższych 24 godzin.
W przypadku, kiedy z klientem nie ma możliwości kontaktu (np. klient ma zablokowane połączenia przychodzące, lub klient nie odbiera), towar nie zostanie nadany.
Towar zostaje wysłany za pomocą firmy kurierskiej "DPD" za pobraniem.
Istnieje możliwość przedpłaty po indywidualnym umówieniu się z Operatorem sklepu i podaniu maila w celu otrzymania danych do przelewu. Po potwierdzeniu wpłaty towar zostaje wysłany do klienta.
Po zakupieniu produktu w naszym sklepie internetowym, klient może zmienić lub anulować zamówienie tylko, jeśli produkt nie został jeszcze wysłany. Niestety, gdy zamówienie zostało już wysłane, nasza obsługa klienta nie może tego odwrócić.
Odstąpienie od umowy, zwroty

Klient dostaje towar z paragonem fiskalnym. Klient ma prawo na odstąpienie od towaru w ciągu 14 dni od daty otrzymania bez podania przyczyny. Zwracany towar ma być w stanie nieużywanym. Przed wysłaniem zwrotu należy zgłosić odstąpienie od umowy pod nr tel. 535 537 588.

Zwrot trzeba wysłać na adres, z którego przesyłka była nadana: Weeshop sp. z o.o. ul. Opolska 22/A203 40-084 Katowice wraz z paragonem i Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

"Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej (dzień otrzymania zamówienia) dotyczącej zakupu towaru ……………………. Numer konta bankowego: …..... (data i podpis)"
Reklamacja oraz zwrot środków następuję na konto bankowe Klienta dopiero po zwrocie z powrotem towaru, paragonu i Oświadczenia.
Nie przyjmujemy zwrotów za pobraniem lub w jakiś inny dowolny sposób wymyślonym przez klienta. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych na adres inny niż ul. Opolska 22/A203 40-084 Katowice.
W przypadku płatności za pobraniem, zwroty są dokonywane jedynie na konto bankowe. Jeżeli klient nie posiada konta bankowego, można podać konto kogoś z rodziny lub znajomego.
Koszt zwrotnej przesyłki z powodu odstąpienia od umowy pokrywa kupujący.
Pokrywamy koszt przesyłki tylko w przypadku wymiany towaru z powodu wady.
W celu zabezpieczenia, konsument ma prawo zrobić ksero paragonu oraz wypełnionego wniosku jako potwierdzenie w celu ewentualnych wątpliwości oraz potwierdzenie o nadaniu listu przewozowego.
Po wykonaniu ww. czynności klient dostaje zwrot środków za zakupiony towar przelewem na konto. Zwrot środków na konto jest realizowany w ciągu 14 dni roboczych od momentu otrzymania paczki zwrotnej.
W przypadku otrzymania paczki zwrotnej bez Oświadczenia o odstąpieniu, zwrot środków nie zostanie zrealizowany, dopóki nie otrzymamy od klienta Oświadczenia o odstąpieniu, o czym poinformujemy Klienta mailowo lub telefonicznie.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot produktu bez jakiejkolwiek informacji co mamy zrobić z przesyłanym towarem.
Nie ponosimy odpowiedzialności za zwrot towaru z niezrozumiałą informacją.
Nie ponosimy odpowiedzialności, jeżeli klient zgubi/ wyrzuci/ utraci paragon fiskalny.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Zwrot nie zostanie rozpatrzony w przypadku otrzymania zniszczonego przez klienta artykułu oraz towaru z widocznymi śladami użytkowania.
Niedozwolone zachowania
Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz Regulaminem. Niedozwolone jest, w szczególności:
przesyłanie za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie treści bezprawnych, treści obraźliwych, rasistowskich, dyskryminujących, nawołujących do agresji lub nienawiści, seksistowskich, pornograficznych,
wykorzystywanie Sklepu do prowadzenia działań marketingowych, w szczególności publikowanie w Sklepie komentarzy o charakterze reklamowym, marketingowym, promocyjnym, sprzedażowym,
publikowanie w Sklepie treści naruszających cudze dobra osobiste lub prawa własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskie,
korzystanie ze Sklepu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników lub Sprzedawcy,
podejmowanie jakichkolwiek działań mających zaburzyć prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez używanie złośliwego oprogramowania,
korzystanie z treści dostępnych w Sklepie z przekroczeniem granic dozwolonego użytku osobistego, w szczególności rozpowszechnianie tych treści poza Sklepem.
Każdy Klient, który podejmuje niedozwolone zachowanie, zostanie zablokowany.
Dane osobowe i pliki cookies
Sklep wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu i jego poszczególnych funkcji. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności.